Produsent og formidler av kultur og underholdning på Haugalandet.
En del av Vangenfamilien AS