Vergeskjema

• Vergeskjema benyttes når verge tar ansvar for person(er) under 18 år på arrangement med
alkoholservering, der 18-års aldersgrense gjelder.

• Skjemaet skal fylles ut av verge, og medbringes på arrangement.

• Verge skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arrangement, og skal påse at den/de mindreårige gjesten(e) ikke får tilgang til alkohol.

• Verge skal være minimum 25 år.

• Verge skal være tilstede på festivalen så lenge den/de du er verge for er til stede.

• Verge kan ha ansvar for tre personer under 18 år.

KLIKK HER FOR SKJEMA